Widget HTML #1

Fungsi Alat Berat Track Loader

Fungsi Alat Berat Track Loader. Track Loader adalah sebuah alat berat pemuat beroda rantai. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Fungsi Track Loader serta cara kerja Track Loader.

Fungsi Alat Berat Track Loader

Fungsi Track Loader

Alat Berat ini berfungsi untuk memuat material atau tanah atau batu kedalam alat pengangkut (dump truck atau hopper pada beltconveyor) atau memindahkan material ketempat lain dengan jarak angkut sangat terbatas (load and carry). Hanya biasa beroperasi di daerah yang agak keras dan pada landasan yang kurang rata.

Daya cengkeram lebih kuat, tetapi kurang mampu di daerah yang lunak dan basah, mampu mengambil sendiri tanah merah asli atau yang agak lunak. Memerlukan daerah pemuatan (loading point) sedikit agak lebar tetapi perpindahan daerah operasi kurang cepat (kurang mobile).

Cara Kerja Track Loader

Metode memuat material (loading) biasa menggunakan dua cara,antara lain :
  1. Dengan metode huruf “V” mengambil material, mundur, maju sambil berbelok membentuk V ke arah loading point. 
  2. Dengan cara front loading atau gerakan maju mundur.